(Artikel uit de Workumer krant FRISO van dinsdag 29 december 2009)

 

Bedrijf breidt zich gestaag uit

 

Noardvlet houdt open huis

 

Vier jaar geleden besloot Harry van der Veen zich helemaal te gaan toeleggen op de scheepsbouw. De schepen die door, vooral Harry, werden gemaakt sloegen aan, bestellingen kwamen binnen en er kon gebouwd worden. Harry van der Veen kreeg hulp van zijn broer Jaring, die overigens nog niet zijn baan elders opzegde, hij bleef gewoon meehelpen en samen vormden zij een team dat volop in de running kwam.

 

Hoe is het begonnen, is een vraag gericht aan Harry van der Veen. ,,Ik was werkzaam bij het bedrijf van Henk de Haas, een leuke baan en een goede baas. Ik hield van het werk bij het bedrijf van De Haas. Mijn werk stond in het begin uit het verzorgen van voorraden bij de bemanningen van schepen van het genoemde bedrijf. Later werd dit breder en het behelsde toen zaken die als inkopen van het bedrijf golden.

Wekelijks reed ik naar Denemarken om etenswaren af te leveren, later kwam daar nog zoveel bij, dat ik er niet zelf meer op uittrok maar een groot deel van de inkoop voor mijn rekening nam en daar dan ook een waltaak aan had. Kapitein aan de wal, zo werd mijn baan ook wel genoemd”, aldus Harry.

Toen De Haas een andere koers ging varen, kon Harry meegaan met de nieuwe opzet. Hij heeft dat niet gedaan en is voor zichzelf begonnen met het bouwen van boten. Tien jaar is Harry van der Veen in dienst geweest bij Henk de Haas.

 

Harrie van der Veen (links) en broer Jaring zijn de basis van het bedrijf Noardvlet.
Nieuwbouw

Op het terrein bij de Hoekseize werd een grote loods geplaatst en hier kon Harry zich geheel uitleven in zijn ‘hobby’, want boten zijn altijd zijn hobby geweest. Harry ging vletjes bouwen, kleine handige bootjes. Typisch is dat de afnemers van dit model vlet vooral in de nieuwbouw bij Leeuwarden wonen. Er werden bootjes in Leeuwarden afgeleverd die als pleziervaartuig werden gebruikt, toch ook vletjes die een geheel ander doel gingen dienen. De pas gekochte boot werd  door de eigenaar gebruikt voor het doen van boodschappen.

 

Veel mogelijkheden

De opzet werd breder en de mogelijkheden werden geschapen om een vlet naar de wensen van de aanstaande koper uit te voeren. Een paar meter groter, een overkapping en nog zoveel andere mogelijkheden. Vier jaar terug gestart met een eigen bedrijf en nu kunnen constateren dat de zaken naar wens gaan. Daarom ook rustig uitbreiden van het bedrijf.

Even terzijde: Harry en zijn broer Jaring zijn niet helemaal gebonden aan de scheepsbouw, soms pakken zij ook andere werkzaamheden aan. Hier en daar helpen bij een vertimmering of iets dergelijks, zorgt er mede voor dat er altijd wel werk is voor de beide broers.

 

Open huis

Zondag jl. werd open huis gehouden op Hoekseize 18 en voor dit gebeuren bestond behoorlijke belangstelling. Om tien uur ’s morgens opening van het open huis en direct al klanten voor een kop koffie aan de balie. Het liep lekker door en er mag gerust gesteld worden dat het open huis aansloeg en veel mensen trok. Het ging zondag niet zozeer om het noteren van orders, veel meer werd een voorlichtend praatje gehouden met de bezoekers. Er werden mogelijkheden besproken, dat alles maakte dat Harry en Jaring best tevreden waren over het verloop van deze dag.

Ook tevreden mogen zij zijn over het eigen bedrijf. Begonnen aan huis en toen de sprong gewaagd naar een werkplaats plus toebehoren aan de Hoekseize, een bedrijf dat zich zeker waar heeft gemaakt en waar de beide broers best wel trots op mogen zijn!

 

Lust en leven

Werken in de scheepsbouw is voor Harry zijn lust en zijn leven, boten hebben op hem altijd een grote aantrekkingskracht gehad. Nu kan hij er een botenham mee verdienen en dat maakt het alles nog veel mooier.

De Noardvlet kent drie types van 4 tot 15 meter en daarbij heeft de koper heel veel inspraak. Want ook bij dit bedrijf geldt: ‘De klant is koning!’